Start Opis Obrazy Dojazd

Kościół
ŚW.KAROLA
Borromeusza
na Cmentarzu Centralnym
Wiedeń, 11-sta dzielnica

Całościowe dzieło sztuki