Start Opis Obrazy Dojazd

 Kościół ŚW.KAROLA Obrazy

Portal

Anneksy

Kolumbarie

Zegar

Evangelista ŁUKASZ

Evangelista JAN

Evangelista MAREK

Evangelista MATEUSZ
Wejście

Wnętrze

Prezbiterium

W lewym witrażu skierowanym na wschód „Przemienienie Chrystusa” Jeżeli słońce (najlepiej na wiosnę albo w jesieni) świeci wprost w okno, to wtedy wspaniale widać to, co Ewangelie słowami opisują.

W podziemiach kościoła znajdują się grobowce, także Burmistrz Karl Lueger jest tu pochowany
W podziemiach kościoła znajdują się grobowce, także Burmistrz Karl Lueger jest tu pochowany

Kopuła ze sklepieniem niebieskim

„Sąd Ostateczny” z napisem: EGO SUM RESURRECTIO ET VITA- Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

Pieta

"Przemienienie Chrystusa"

Szopka